ИТ услуги

Ние Ви предлагаме всичко необходимо за нормалното функциониране, както на Вашия софтуерен продукт „Бизнес навигатор“, така и на Вашия офис

  • Продажба, инсталация, обучение и консултации за работа с продуктите на „Бизнес Навигатор “
  • Дистанционна поддръжка на приложен софтуер
  • Консултации, продажба и лицензиране на софтуер
  • Изграждане на компютърни мрежи
  • Продажба и сервиз на офис техника
  • Решения за резервиране на данните и архивиране
  • Антивирусни решения