Годишно счетоводно приключване

Ние Ви предлагаме изготвяне на годишни отчети според Националните и Международните стандарти и обявяването им пред държавните органи

  • Изготвяне на годишни финансови отчети, при необходимост и консолидиран
  • Изготвяне и обявяване на годишни данъчни декларации и справки съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и обявяване на годишни статистически форми на НСИ