Декларация за защита на личните данни

Ние от СОФ ЕКИП ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

sofekip.com има много сериозно отношение към защитата на личната Ви информация в интернет. Този документ обяснява нашите виждания и практики относно поверителността и как те могат да се отнасят до Вас като потребител на нашия уебсайт.

Вие или Вашият – означава “Вие” като посетител или като потребител на уебсайта sofekip.com. Ние, наш или нас означава sofekip.com. Нашият сайт означава sofekip.com.

РАЗДЕЛ 1 – КОИ СМЕ НИЕ

Сайтът sofekip.com е собственост на „СОФ ЕКИП“ ЕООД, ЕИК 128603610, адрес: гр. Ямбол , ул. Н.Петрини 2, тел. (+359) 897 605571, имейл office@sofekip.com. Навсякъде където упоменаваме „СОФ ЕКИП”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „СОФ ЕКИП“ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас,е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим.

РАЗДЕЛ 2 – КАКЪВ ТИП ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Ние събираме информацията Ви, когато попълвате формата за запитванена нашия сайт www.sofekip.com. Това включва информация, предоставена по време на отправено запитване , за да получитеплатени или безплатни услуги,консултации или другидопълнителни услуги. Възможно е да Ви поискаме информация и когато съобщите за проблем с нашия сайт. Ако се свържете с нас чрез имейл, е възможно да запазим копие от тази кореспонденция.

 

Информацията, която събираме от Вас, може да включва; Вашето име, имейл адрес, IP адрес , плюс всякаква информация, която предоставяте доброволно.

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Вивърнем обратен и адекватен отговор по имейл.Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да изпратите/отправите запитване към нас.

РАЗДЕЛ 3 – ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние може да използваме информацията, която събираме от Вас, когато отправяте запитване, сърфирате в уебсайта по следните начини:

– да подобрим уебсайта си, за да Ви обслужваме по-добре;

– да Ви обслужваме по-добре в отговор на Вашите запитвания;

– да организираме проучване или друга функция на сайта;

– за бързо обработване на транзакциите;

– да поискаме оценки, отзиви и прегледи на услуги;

– да се свържем с Вас след кореспонденция (имейл);
– да продължим комуникацията с Вас, след като стесе свързали с нас първоначално и желаете да дебатираме вашето запитване.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

Ще предприемем предпазливи мерки, за да гарантираме, че няма да събираме лични данни от вас, от които не се нуждаем.

РАЗДЕЛ 4 – КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашия сайт и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

РАЗДЕЛ 5 – ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите запитвания и нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

Можете да изпратите заявка ръчно на имейл адрес office@sofekip.com, ако желаете информацията Ви да бъде забравена завинаги!

РАЗДЕЛ 6 – ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Може да оповестим Вашата лична информация, ако сме длъжни от закона да го направим. Също така, ако сайтът ни е обединен с друга компания, информацията ви може да бъде прехвърлена на новите собственици, така че те да продължат да отговарят на вашите запитвания и нужди.

ВАЖНО:Ние не продаваме, не даваме под наем или даваме достъп до Вашата лична информация на трети страни, включително, но не само рекламодатели, стратегически партньори или доставчици. Приемаме защитата на вашата лична информация много сериозно.

РАЗДЕЛ 7 – КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право по всяко едно време да поискате копие от информацията, която държим за вас.Имате право да поискате да изтрием информацията, която имаме за вас и да бъдете забравени, след като отправите съобщение до фирмения имейл.Ако желате да получите копие на част от информацията или цялата Ви лична информация, моля, изпратете ни имейл на следния адрес.

Имейл: office@sofekip.com

Искаме да се уверим, че личната Ви информация е точна и актуална. Можете да ни пишете да коригираме или премахнем информацията, която смятате за неточна.

РАЗДЕЛ 8– ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани директно тук на тази страница.

РАЗДЕЛ 9 – КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако желаете да: получите достъп, да коригирате, премахнете или изтриете личната информация, която имаме за Вас, да подадете жалба или просто се нуждаете от повече информация, свържете се с длъжностното ни лице по защита на личните данни- Дияна Кръстева Кънева на имейл: office@sofekip.com или на тел.+359 888 219209.